GROUND BEEF BÒ XAY BLACK ANGUS

1.945₫

Bò Xay phù hợp với Bò Lá Lốt hay Mì Spaghetti...

TAGS :

Các nội dung khách hàng đánh giá