Chả Cá Thái Sốt Xí Muội (COCASUKI)

98.000₫

Bao gồm:

  • Chả Cá
  • Sốt chấm xí muội

TAGS :

Các nội dung khách hàng đánh giá