Chả Tôm Thái Sốt Xí Muội (COCASUKI)

128.000₫

Bao gồm:

  • Chả Tôm
  • Sốt Chấm Xí Muội

TAGS :

Các nội dung khách hàng đánh giá