CHUCK NECK WAGYU MB 4-5

658₫
  • Nạc Cổ Chuck Neck Wagyu Mb 6-7 
  • Trọng lượng: 1000g (250g/miếng)
  • Xuất xứ: Úc (Australia) - Carrara
  • Hàng nhập tươi (Chilled)

TAGS :

Các nội dung khách hàng đánh giá