Gói Quà Sung Sức

Hết hàng

TAGS :

Gói Quà Sung Sức bao gồm :

  • 400g Lõi Nạc Vai
  • 400g Nạc Mông Bò Tơ
  • 300g Bắp Bò Hoa
  • 300g Ba Chỉ
Các nội dung khách hàng đánh giá