Gói Quà Sung Túc

Hết hàng

TAGS :

Gói Quà Sung Túc bao gồm :

  • 400g New York Steak, Angus - Thăn Ngoại MB3+, chăn thả tự nhiên
  • 400g Sườn Kalbi
  • 300g Gầu Bò Tơ
  • 400g Nạc Cổ Black Onyx
Các nội dung khách hàng đánh giá