Phở Bò Úc 5* Tại Gia.

Hết hàng

✔️ PHỞ BÒ ÚC 5* TẠI GIA - Giá chỉ 408,000đ (4 người)
• 200g Nạc Cổ bò Angus - Black Onyx
• 200g Mông Bò Tơ 
• 500g Ba Chỉ Bò Tơ Úc (Nạm Sống)
• 150g Bò Viên Úc

Các nội dung khách hàng đánh giá