Sản phẩm mới

Lõi Mông BLACK ONYX - EYE ROUND BLACK ONYX
9%

Lõi Mông BLACK ONYX - EYE ROUND BLACK ONYX

249.000₫ - 274.000₫

Thăn Lưng -AMG , RIBEYES

648.000₫

Combo Spaghetti Bò Úc

138.000₫

Combo Spaghetti Bò Angus

198.000₫

ĐUÔI BÒ TƠ ÚC

249.000₫
Short Rib - Sườn Kalbi
38%

Short Rib - Sườn Kalbi

119.400₫ - 191.400₫