Sản phẩm mới

Lõi Mông BLACK ONYX - EYE ROUND BLACK ONYX
9%

Lõi Mông BLACK ONYX - EYE ROUND BLACK ONYX

249.000₫ - 274.000₫
Sườn Kalbi Eco
49%

Sườn Kalbi Eco

164.000₫ - 319.000₫

Combo Spaghetti Bò Úc

138.000₫

Combo Spaghetti Bò Angus

198.000₫

ĐUÔI BÒ TƠ ÚC

249.000₫