Gà Cuộn Lá Dứa Sốt Nam Jim Chao (COCASUKI)

98.000₫

Bao gồm:

  • Gà Cuộn Lá Dứa
  • Sốt Chấm Nam Jim Chao
  • Thính Gạo

TAGS :

Các nội dung khách hàng đánh giá