GÓI CÁT TƯỜNG

1.588.000₫

*01 Steak Thăn lưng, Black Onyx (300 gr)
*01 Thăn ngoại Black Onyx (300 gr)
*02 Thăn nội Black Onyx (300 gr)
* Muối hồng Hymaliaya & lá thơm ướp steak

*01 Steak Thăn lưng, Black Onyx (300 gr)
*01 Thăn ngoại Black Onyx (300 gr)
*02 Thăn nội Black Onyx (300 gr)
* Muối hồng Hymaliaya & lá thơm ướp steak

Các nội dung khách hàng đánh giá