GÓI GIA ĐÌNH SUM VẦY

698.000₫

Bao gồm:

  • Thăn lưng bò Úc 400g
  • Bắp bò hoa Úc 400g
  • Ba chỉ bò Úc 400g
  • Bò lúc lắc 400g
  • Gia vị steak 2 gói
  • Sốt tiêu đen 2 gói

 

TAGS :

Các nội dung khách hàng đánh giá