GÓI NHÂM NHI

268.000₫

GÓI NHÂM NHI: 268,000

+Bắp bò ngâm mắm 200 Gram

+Khô bò 1 nắng 100 Gram

+Hạt điều lá chanh 100 Gram

GÓI NHÂM NHI: 268,000

+Bắp bò ngâm mắm 200 Gram

+Khô bò 1 nắng 100 Gram

+Hạt điều lá chanh 100 Gram

Các nội dung khách hàng đánh giá