GÓI NƯỚNG SUM VẦY

698.000₫

Bao gồm::

  • Karubi Wagyu 8-9 250g
  • Sườn Kalbi Angus 400g
  • Má heo 250g
  • Sốt Nướng

TAGS :

Các nội dung khách hàng đánh giá