Gói Quà Lộc Xuân

Hết hàng

TAGS :

Gói Quà Lộc Xuân bao gồm :

  • 500g Sườn Cừu Mùa Xuân Toppaddock
  • 250g Thăn Ngoại Black Onyx
  • 250g Thăn Lưng Black Onyx
  • 300g Nạc Vai Nõn Black Onyx
  • 500g Dẻ Sườn Rút Xương
Các nội dung khách hàng đánh giá