GÓI SUNG SỨC

798.000₫

GÓI SUNG SỨC: 798,000

Lõi vai Angus MB3+

400 Gram Bắp bò 400 Gram

Ba chỉ bò 300 Gram

Thăn lưng bò tơ 400

Sốt ướp steak 2

Gói Sốt tiêu 2 Gói

GÓI SUNG SỨC: 798,000

Lõi vai Angus MB3+

400 Gram Bắp bò 400 Gram

Ba chỉ bò 300 Gram

Thăn lưng bò tơ 400

Sốt ướp steak 2

Gói Sốt tiêu 2 Gói

Các nội dung khách hàng đánh giá