GÓI SUNG TÚC

1.288.000₫

*Thăn ngoại Angus MB3+ 400 Gram
*Sườn Angus MB3+ 500 Gram
*Nạc vai nõn Black Onyx 300 Gram
*Thăn lưng bò tơ 400 Gram
*Sốt ướp steak 2 Gói
*Sốt tiêu 2 Gói

*Thăn ngoại Angus MB3+ 400 Gram
*Sườn Angus MB3+ 500 Gram
*Nạc vai nõn Black Onyx 300 Gram
*Thăn lưng bò tơ 400 Gram
*Sốt ướp steak 2 Gói
*Sốt tiêu 2 Gói

Các nội dung khách hàng đánh giá