Lõi Vai Angus Sốt Tiêu Đen

123.000₫

TAGS :

Lõi Vai Angus Steak Box bao gồm: • 200g Lõi Vai Angus • 1 gói ướp steak • 1 gói sốt tiêu đen.

Các nội dung khách hàng đánh giá