Má Heo Nướng Thái Sốt Nam Jim Chao (COCASUKI)

148.000₫

Bao gồm:

  • Má Heo ướp gia vị Thái
  • Sốt chấm Nam Jim Chao
  • Thính gạo

TAGS :

Các nội dung khách hàng đánh giá