Thăn lưng Ribeye Wagyu MB 8-9

3.780₫
  • Thăn lưng Wagyu Mb 8-9
  • Trọng lượng: 1000g (250g/miếng)
  • Xuất xứ: Úc (Australia) - Carrara
  • Hàng nhập tươi (Chilled)

TAGS :

Các nội dung khách hàng đánh giá