What's Hot Today

GÓI BBQ DÃ NGOẠI .

498.000₫
Striploin BLACK ONYX - Thăn ngoại, Angus GF
26%

Striploin BLACK ONYX - Thăn ngoại, Angus GF

624.000₫ - 839.000₫
Nạc Vai Nõn BLACK ONYX - ANGUS GF
9%

Nạc Vai Nõn BLACK ONYX - ANGUS GF

249.000₫ - 274.000₫

GÓI NƯỚNG WAGYU

728.000₫

GÓI LẨU WAGYU

588.000₫

GÓI BBQ DÃ NGOẠI .

498.000₫