Sản phẩm nổi bật

GÓI BBQ DÃ NGOẠI .

498.000₫
Ribeye GF - Thăn Lưng BLACK ONYX, ANGUS
23%

Ribeye GF - Thăn Lưng BLACK ONYX, ANGUS

694.000₫ - 899.000₫
Nạc Vai Nõn BLACK ONYX - ANGUS GF
9%

Nạc Vai Nõn BLACK ONYX - ANGUS GF

249.000₫ - 274.000₫
Striploin BLACK ONYX - Thăn ngoại, Angus GF
26%

Striploin BLACK ONYX - Thăn ngoại, Angus GF

624.000₫ - 839.000₫
BONE-IN RIBEYE<br>BLACK ONYX, ANGUS
5%

BONE-IN RIBEYE
BLACK ONYX, ANGUS

794.000₫ - 834.000₫
Nạc Đùi BLACK ONYX   Outside Flat, Angus GF
8%

Nạc Đùi BLACK ONYX Outside Flat, Angus GF

244.000₫ - 264.000₫

GÓI BBQ DÃ NGOẠI .

498.000₫