Wagyu-Chuck roll 7-8+

1.880.000₫

Wagyu Karubi (chuck-rib meat)

148.800₫

Gói Wagyu Phú Quý

2.888.000₫

Khô Bò úc 1 nắng

140.000₫

Bào Ngư ( 5 Con )

2.880.000₫

Bào Ngư ( 9 Con )

2.280.000₫

Bào Ngư ( 7 Con )

2.680.000₫

Gói Quà Sung Túc

1.188.000₫

Gói Quà Sung Sức

770.000₫