SỐT & MÓN ĂN KÈM

KHOAI TÂY GÓI GIẤY BẠC

48.000₫

KHOAI TÂY TẨM NGŨ VỊ

40.000₫

KIM CHI CẢI THẢO

30.000₫

SỐT XÀO OZZY FRESH

20.000₫

Sốt Steak Kem Mù Tạc

35.000₫

Sốt Salad Balsamic

50.000₫

Nước lẩu Tomyum

88.000₫