Family Steak Box

212.000₫

Combo bao gồm:

• 300gr Lõi Vai Angus (150g/miếng)

• 1 gói ướp steak

• 1 gói sốt tiêu đen

• Khoai tây ngũ vị 300g

TAGS :

Combo bao gồm:

• 300gr Lõi Vai Angus (150g/miếng)

• 1 gói ướp steak

• 1 gói sốt tiêu đen

• Khoai tây ngũ vị 300g

Các nội dung khách hàng đánh giá