Combo Lẩu Bò Ozzy

248.000₫

Combo gồm:

  • Ba bò chỉ Bò Úc 250g
  • Gù bò Úc 200g
  • Gói Lẩu Bò Ozzy
  • Sốt Suki

TAGS :

Combo gồm:

  • Ba bò chỉ Bò Úc 250g
  • Gù bò Úc 200g
  • Gói Lẩu Bò Ozzy
  • Sốt Suki
Các nội dung khách hàng đánh giá