Combo Lẩu Tomyum Vân Cẩm Thạch

325.000₫

Combo gồm: 200gr Lõi Vai Angus, 200gr Thăn Vai Hoa Angus, 1 túi lẩu Tomyum chua cay, 1 túi sữa Thái pha lẩu, 1 sốt chấm Suki

TAGS :

Combo gồm: 200gr Lõi Vai Angus, 200gr Thăn Vai Hoa Angus, 1 túi lẩu Tomyum chua cay, 1 túi sữa Thái pha lẩu, 1 sốt chấm Suki

Các nội dung khách hàng đánh giá