Combo Phở Sốt Vang (3 Pax)

296.000₫

TAGS :

Combo gồm:

  • Bò Sốt Vang gân
  • Nước Phở
  • Bánh phở
  • Quẩy giòn
Các nội dung khách hàng đánh giá