Sườn Bò Nhừ

98.000₫
128.000₫

Lưu ý: Quán giao hàng thứ 4 và thứ 7 hàng tuần

TAGS :

Các nội dung khách hàng đánh giá