Combo Phở Tái Lăn Tại Gia (3 pax)

278.000₫

TAGS :

Combo gồm:

  • Bò Tái lăn
  • Nước phở
  • Bánh phở
  • Quẩy giòn 
Các nội dung khách hàng đánh giá