PHỞ SOL TẠI GIA

Combo Phở Sốt Vang (3 Pax)

296.000₫

Combo Quẩy giòn

12.000₫

Sườn Bò Nhừ

128.000₫

Mọc Bò Viên (10 viên)

68.000₫

Hành thêm

18.000₫

TƯƠNG ỚT BY SOL

58.000₫