GROUND BEEF BÒ XAY BÒ THẢ TỰ NHIÊN

14.400₫

Bò Xay phù hợp với Bò Lá Lốt hay Mì Spaghetti...

TAGS :

Các nội dung khách hàng đánh giá