GROUND BEEF BÒ XAY BÒ THẢ TỰ NHIÊN

58.000₫

Bò Xay phù hợp với Bò Lá Lốt hay Mì Spaghetti...

TAGS :

Các nội dung khách hàng đánh giá