Eco Steak Box

302.500₫

Combo bao gồm:

• 2 phần Ribeye steak (250g/miếng)

• 2 Gia vị ướp & 2 Sốt tiêu đen 

• Khoai tây ngũ vị 300g

TAGS :

Combo bao gồm:

• 2 phần Ribeye steak (250g/miếng)

• 2 Gia vị ướp & 2 Sốt tiêu đen 

• Khoai tây ngũ vị 300g

Các nội dung khách hàng đánh giá