Combo Burger Patty Eco

116.000₫

Gồm: 2 Burger Patty kèm 2 sốt Mayo

TAGS :

Các nội dung khách hàng đánh giá